Met žogice z mesta

Opis pravilne končne izvedbe

  1. Začetni položaj:
      – Stoja razkoračno, roke so v odročenju, obrnjeni smo z nasprotnim bokom v smer metanja (tistim, ki je nasproten roki, s katero mečemo).
      – Žogico primemo s prsti, roka, v kateri je žogica, je iztegnjena v komolcu, dlan je obrnjena navzgor.
      – Pogled usmerjen v smer meta.
  1. Prenos teže na desno nogo in potisk bokov navzdol in kolena naprej.
  2. Met se začne s potiskanjem bokov naprej, sledita zasuk ramen in gibanje izmetne roke.

Najpogostejše napake

– Desničarji ob izmetu spredaj desno nogo, namesto leve (in levičarji obratno).

– Zakrčenost ramena in komolca izmetne roke.

– Roka, ki meče žogico, je v komolcu pokrčena.

– Nepravilno zaporedje gibov v izmet, roka se vključi prezgodaj.

Seznam literature

– Škof, B., Tomažin, K., Dolenec, A., Marcina, P., Čoh, M. (2006). Atletski praktikum. Didaktični vidiki poučevanja osnovih atletskih disciplin. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo.